ค่าธรรมเนียมเว็บไซต์

The basic cost of selling an item is the listing fee plus the sale transaction fee, plus fees for any optional features and services you may use.

ทั่วไป
ค่าสมาชิก
ฟรี
ค่าธรรมเนียมสินค้า
รายการหมวดหมู่เพิ่มเติม
ฟรี
โฆษณาหน้าหมวดหมู่
ฟรี
รายการที่ไฮไลต์
฿15.00
ประกาศเว็บไซต์
฿15.00
รูปภาพสินค้า
ฟรี
ราคาประมูลต่ำสุด
฿10.00
ตั้งค่าสินค้า
[ ฿1.00 - ฿1,000.00 ] ฿20.00
ตั้งค่าสินค้า
[ ฿1,001.00 - ฿10,000.00 ] 2.20%
ตั้งค่าสินค้า
[ ฿10,001.00 - ฿1,000,000.00 ] 2.00%
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการขาย
[ ฿1.00 - ฿500.00 ] ฿10.00
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการขาย
[ ฿501.00 - ฿10,000.00 ] 2.50%
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการขาย
[ ฿10,001.00 - ฿100,000.00 ] 2.25%
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการขาย
[ ฿100,001.00 - ฿10,000,000.00 ] 2.15%
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการขาย
[ ฿10,000,001.00 - ฿100,000,000.00 ] 2.00%
Store Plan
ร้านทดลอง
ฟรี, 10 สินค้า
Gold Shop
฿500.00, กลับมาอีกครั้งทุกๆ45วัน, 100 สินค้า
Premium Shop
฿1,000.00, กลับมาอีกครั้งทุกๆ60วัน, 250 สินค้า, โฆษณาร้านค้า
Unlimited Shop
฿1,500.00, กลับมาอีกครั้งทุกๆ180วัน, 5000 สินค้า, โฆษณาร้านค้า

ขาย