เกี่ยวกับเรา

SOI AUCTUION ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท สบายใจคอนซัลติ้ง จำกัด และ บริษัท ช้างศรี จำกัด

Soi Auction เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพที่สามารถติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในไทยได้ ระบบของ Soi Auction คุณสามารถขายอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ จะเป็นราคาคงที่หรือจะเป็นการขายในรูปแบบการประมูลก็ได้ ถ้าไม่ใช่สินค้าที่ผิดกฎหมายก็ไม่ใช่ปัญหาว่าสินค้านั้นจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองหรือสินค้าประเทศแฮนด์เมดก็สามารถขายได้เช่นกัน

ที่ตั้งสำนักงาน 294/1 อาคารเอเชีย ชั้นที่ 12 ห้อง จี ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมลล์

ขาย